Bytte tillbaka till novorapid (som jag alltid haft innan) men kände att doserna där också behövde ökas. När jag sen kollade på dagligt insulin intag och basaldoser tyckte jag inte det skilde så mycket så jag har valt att gå tillbaka till fiasp då jag tycker det fungerar bättre med topparna efter mat. Med novorapid kanske det sticker iväg till 18mmol/L vissa gånger innan det sjunker men med Fiasp tycker jag inte att det sticker iväg lika högt innan det vänder.

Har börjat använde mig mer av Bolus Wizard nu. Förut blev jag alltid låg när jag utgick efter den men jag har ändrat lite och kör inte benhårt efter 500 och 100-regeln och det fungerar bättre. Det ända med Bolus Wizard som stör mig lite är när jag lägger in ett BG-värde i programmet så kalibrerar den ibland efter det vilket jag inte vill eftersom jag nästan alltid tar efter det blodsockervärdet som cgm:n visar.
Så här skriver Medtronic om Bolus Wizard:

”Bolus Wizard är en funktion i insulinpumpen MiniMed 640G™ som kan beräkna och föreslå bolusinsulin till måltid- och korrektionsdoser. Förslagen baseras på kolhydraträkning, aktuellt blodsockervärde, blodsockermål, kolhydratkvot, insulinkänslighet samt aktivt insulin (mängden insulin som fortfarande är aktivt
i kroppen från tidigare bolusdoser) . Pumpen föreslår en bolusdos som användaren kan välja att antingen acceptera eller ändra efter behov.
Användaren måste noggrant gå igenom inställningarna i Bolus Wizard®
tillsammans med sitt diabetesteam för att försäkra sig om att de är individanpassade . De förinställda värdena i Bolus Wizard® är endast standardinställningar och FÅR INTE betraktas som rekommendationer. Genom att använda Bolus Wizard® kan du minska
antalet korrektionsdoser och förebygga felberäkningar. Funktionen är dessutom lätt att använda.”
Insulinkänslighet
Insulinkänslighet anger hur mycket en enhet insulin
sänker blodsockret (i mmol/l) .
Insulinkänsligheten är individuell eftersom den dagliga
totalen varierar från patient till patient .
Vid beräkning av insulinkänslighet används 100-regeln.

Kolhydratkvot
Kolhydratkvoten anger hur många gram kolhydrater
som en enhet insulin tar hand om, dvs. hur många gram
kolhydrater du kan äta per enhet insulin . Vid beräkning av
kolhydratkvot används vanligtvis 500-regeln.
Jag tror Animas program hette ezcarb eller nåt sånt och fungerade väl på samma sätt.
Använder ni insulindosuträknare i insulinpumpen?
Annonser